Publicerad: 2018-06-26

Sveriges riksdag röstade den 7 juni igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Från första januari 2019 gäller den nya spellagen som fått nummer SFS 2018:1138.

Läs nya spellagen:

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1138.pdf