Publicerad: 2021-09-20

Spelinspektionen har tagit fram en vägledning för hur licenshavare för kommersiellt onlinespel kan arbeta för att motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen innehåller även sådant som är relevant för andra licenshavare och den ger en översiktlig beskrivning av spelbolagens skyldigheter enligt penningtvättsregelverket.

Den nya vägledningen har efterfrågats av spelbranschen och baseras bland annat på tidigare tillsynserfarenheter.

- Spelbranschen är ett riskområde för penningtvätt och vi har sett ett behov av förtydliganden och vägledning på det här området. Den här vägledningen ska leda till ökad förståelse för vad som förväntas av licenshavarna på den svenska marknaden, säger Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

För att ytterligare öka regelefterlevnaden ordnar Spelinspektionen även ett digitalt seminarium kopplat till vägledningen. Samtliga licenshavare bjuds in till seminariet som genomförs tillsammans med Polismyndigheten.

Vägledningen kommer att översättas till engelska.

Ny vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terroirsm.pdf 8,5 Mb