Publicerad: 2017-04-13

Då Håkan Hallstedt avslutar sin tjänst som generaldirektör för att bli rådman i Blekinge tingsrätt har Regeringen utsett Camilla Rosenberg till tillförordnad generaldirektör för Lotteriinspektionen från och med den 15 maj.

Camilla Rosenberg är sedan den 1 september 2015 chef för den operativa avdelningen på Lotteriinspektionen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Camilla kommer dessförinnan från Energimyndigheten där hon haft olika chefsbefattningar, de senaste åren som chefsjurist. Camilla har tidigare bland annat haft olika chefsbefattningar på Energimarknadsinspektionen, varit departementssekreterare på Finansdepartementet och även medverkat i flera statliga utredningar kring energimarknadsfrågor. Hon har även erfarenhet från den privata sektorn som skattekonsult på KPMG.