Publicerad: 2024-05-02

Den 2 maj hade finansmarknadsminister Niklas Wykman och Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg en gemensam pressträff för att berätta om regeringens åtgärder för att öka informationsutbytet mellan aktörerna på spelmarknaden i syfte att upptäcka och bekämpa matchfixning. Åtgärden innebär att idrottsförbund, spelbolag och Spelinspektionen ska dela information om misstänkta fall på en gemensam plattform. 

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innehåller flera viktiga åtgärder. Framför allt införs nu både möjligheter och skyldigheter för idrottsförbund, spelbolag och Spelinspektionen att utbyta information med varandra vid misstänkt matchfixning. Spelinspektionen får också i uppgift att inrätta en plattform genom vilken informationsutbytet ska ske. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2024. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande