Publicerad: 2023-06-16

Spelinspektionen har meddelat nya föreskrifter om avgifter för tillsyn. Tillsynsavgift för spelprogramvara har tillkommit och tillsynsavgifter för det som tidigare avsåg automatspelslagen är borttaget. SIFS 2023:2 om avgifter för tillsyn gäller från den 1 juli 2023.

SIFS 2023:2 Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn. PDF