Publicerad: 2017-10-23

Lotteriinspektionen har fattat beslut om föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna, LIFS 2017:2, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som varit på remiss till spelbranschens aktörer, antogs av Lotteriinspektionens styrelse den 17 oktober och träder i kraft den 1 december 2017.

De nya föreskrifterna är framtagna mot bakgrund av krav i EU:s regelverk i det fjärde penningtvättsdirektivet om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya penningtvättslagen, lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som trädde i kraft den 1 augusti, innebär att de flesta tillhandahållare av speltjänster omfattas av regelverket.

Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innehåller bestämmelser om bland annat den allmänna riskbedömningen, riskklassificering, rutiner och riktlinjer, utbildning och skydd av anställda samt intern kontroll.

De föreskrifter som Lotteriinspektionen beslutar om är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS).

Lotteriinspektionens författningssamling med de nya föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns här:

https://www.lotteriinspektionen.se/lagar--villkor/

Här finns all information som rör penningtvätt samlad:

https://www.lotteriinspektionen.se/lagar--villkor/penningtvatt/