Publicerad: 2016-01-27

Lotteriinspektionen har polisanmält OneCoins verksamhet i Sverige för misstänkt brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen polisanmälde den 22 januari 2016 ansvarig/ansvariga för konceptet OneCoins verksamhet i Sverige för misstänkt brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen anser att konceptet för OneCoin bygger på att rekrytera nya deltagare för att öka deltagarnas vinst. Vår helhetsbedömning av verksamheten är att det finns skäl att anta att OneCoin utgör ett kedjebrevsspel eller liknande.