Publicerad: 2023-09-28

Rapporten ”Idrottskorruption” är en fenomenrapport som ska öka Polismyndighetens och andra samverkansparters kunskap om hur aktörer inom den organiserade brottsligheten i Sverige bedriver kriminell verksamhet inom idrotten kopplat till korruption. Rapporten belyser även vilka sårbarheter som nyttjas för att kunna genomföra brotten.