Publicerad: 2016-04-21

Sammanställningen visar statistik för spelaktörer med och utan tillstånd i Sverige. En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Det sker fortlöpande under året bland annat genom insamling av statistik. Tidigare år har vi sammanställt statistiken efter att vi fått in årsuppgifter från alla aktörer. I år är det första gången vi gör en sammanställning baserad på delvis preliminära siffror och kan därför publicera en rapport betydligt tidigare på året. De preliminära siffrorna avser främst de små aktörerna vilket innebär att det enbart kommer bli en marginell justering av det slutgiltiga resultatet.

I rapporten ”Preliminär sammanställning av svensk spelmarknad 2015” redovisas år 2015. Sammanställningen visar statistik för aktörer med och utan tillstånd i Sverige, bland annat marknadsandelar och fördelningen mellan land- och internetbaserat spel. Vi redogör även för svenskarnas spelbeteenden med uppgifter hämtade från vår årliga marknadsundersökning ”Allmänheten om spel”.

Omsättningen för aktörer utan svenskt tillstånd är uppskattade siffror baserade på uppgifter från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens egen omvärldsbevakning.

Ta del av rapporten ”Preliminär sammanställning av svensk spelmarknad 2015”, klicka här!