Publicerad: 2019-05-07

Nettoomsättningen (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden uppgick till 5 997 miljoner kronor under det första kvartalet 2019. Uppgifterna, som till stor del bygger på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt, är preliminära och kommer att justeras längre fram. Uppgifterna för kvartal 1 2019 är inte fullt ut jämförbara med kvartal 1 2018.

Vid första kvartalets utgång 2019 var 29 975 personer avstängda via Spelpaus.se, Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. I början på maj 2019 hade antalet ökat till knappt 33 000 personer.

I början av maj 2019 hade 78 bolag beviljats sammanlagt 123 licenser.

Nettoomsättning (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) kvartal 1 2019, miljoner kronor

Typ av licens

1:a kvartalet 2019

Kommersiellt onlinespel, vadhållning

3 460*

Statligt lotteri och värdeautomatspel

1 420

Statligt kasinospel

234

Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterierna

838

Spel för allmännyttiga ändamål, bingo (i.u.)

 

Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurangkasino)

46

Aktörer utan svensk licens (i.u.)

 

Summa

 

Summa aktörer med svensk licens

5 997

Summa aktörer utan svensk licens (i.u.)

 

Summa hela marknaden (i.u.)

 


Källa: Skatteverket och Spelinspektionen.

Anm.: Uppgifterna är preliminära och kommer att justeras längre fram. i.u. indikerar att det i dagsläget inte finns tillgängliga uppgifter, men att Spelinspektionen avser komplettera med dessa längre fram.
*I denna siffra ingår även spel på fartyg i internationell trafik.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen genom en enkätundersökning. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0152-650 171, 0765-330 171, magnus.granlund@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, tel. 0152-650 174, 0765-330 174, my.hamren@spelinspektionen.se