Publicerad: 2018-04-27

Spelmarknaden i Sverige omsatte 5,6 miljarder kronor efter utbetalda vinster under det första kvartalet 2018. Det är en ökning med 2,8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Spelaktörer med svenskt tillstånd omsatte 4,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,1 procent. Aktörer utan svenskt tillstånd omsatte 1,5 miljarder kronor, en ökning med 15,3 procent. Marknadsandelen för spelaktörer med svenskt tillstånd uppgick under kvartalet till 73 procent, medan aktörer utan svenskt tillstånd hade 27 procent av marknaden. Spel på internet ökade med 16 procent, medan landbaserat spel minskade med 8 procent.

 • Svenska Spel omsatte 2,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,4 procent. De landbaserade spelen minskade med 6,1 procent medan spel på internet ökade med 24,8 procent.
 • ATG omsatte 982 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,9 procent. De landbaserade spelen minskade med 7,8 procent. Spel på internet ökade med 11,3 procent.
 • Rikslotterier
  • Svenska Postkodföreningen omsatte549 miljoner kronor, en minskning med 11,9 procent.
  • Folkspel, med Bingolotto och Sverigelotten, omsatte 128 miljoner, en minskning med 8,1 procent.
  • IOGT-NTO, som bland annat har Miljonlotteriet, omsatte 62 miljoner kronor, en minskning med 11,6 procent.
  • SAP/SSU, som bland annat har Kombilotteriet, omsatte 49 miljoner kronor, en minskning med 19,8 procent.
  • Övriga anordnare av rikslotterier, till exempel Cancerfonden och PRO med flera, omsatte 48 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2,3 procent.
 • Aktörer utan svenskt tillstånd omsatte 1,5 miljarder kronor motsvarande en ökning med 15,3 procent.

Omsättningssiffror för några av de mindre rikslotterierna, landbaserat bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier saknas, men Lotteriinspektionen uppskattar att de omsatte cirka 125 miljoner kronor.

Andelar av spelmarknaden kvartal 1 år 2018, Svensk Spel 39%, Aktörer utan svenskt tillstånd 27%, ATG 17%, Postkodföreningeen 10%, Folkspel 2%, IOGT/NTO 1%, SAP/SSU 1%, Övrigt 3%

Källa: Lotteriinspektionen och H2 Gambling Capital

Se tabell med omsättningssiffror per kvartal, klicka här.

Om sammanställningen

Lotteriinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. För aktörer med svenskt tillstånd baseras omsättningssiffrorna på uppgifter från respektive aktör. För aktörer utan tillstånd i Sverige hämtas omsättningssiffror från H2 Gambling Capital. Omsättningssiffrorna avser omsättning efter utbetalda vinster (nettoomsättning).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0152-650 171, 0765-330 171, magnus.granlund@lotteriinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, tel. 0152-650 174, 0765-330 174,
my.hamren@lotteriinspektionen.se