Publicerad: 2018-04-05

Regeringen har idag beslutat om propositionen - En omreglerad spelmarknad. Förslaget innebär en ny spellag och att ett licenssystem införs.

Den nu föreslagna spellagen innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas ute. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. En ny brottsrubricering, spelfusk, införs och ett särskilt samverkansråd inrättas för att komma åt matchfixningen.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ta del av propositionen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718220/

Läs mer i pressmeddelande från Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/spelmarknaden-omregleras---ett-licenssystem-infors/