Publicerad: 2020-11-27

Enligt spellagen krävs som huvudregel licens för spel om pengar i Sverige. Ett undantag är spel som inte kräver betalning av en insats. Den som tillhandahåller spel och som önskar stödja sig på undantagsbestämmelsen, måste säkerställa att det inte förekommer någon insats för spelet i spellagens mening.

Det förekommer att spel med vinster i pengar eller med ett värde i pengar ingår i priset vid köp av andra varor eller tjänster. Spelinspektionen har identifierat två typer av upplägg.

  1. Utlottningar i samband med försäljning varor eller tjänster (”gratislotter”).
  2. Betalning ger även tillgång till andra varor och tjänster som bolaget tillhandahåller

Spelinspektionens rättsliga ställningstagande för sin tolkning av insatsbegreppet.

Att tillhandahålla licenspliktigt spel utan licens är brottsligt och kan leda till brottsutredning och straff. Spelinspektionen kan också utöva tillsyn och/eller polisanmäla den som tillhandahåller spel utan nödvändig licens.