Publicerad: 2018-04-16

En ny spellag föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Som en följd av det får Lotteriinspektionen nya och utökade uppgifter och ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen föreslår därför att Lotteriinspektionens anslag bör ökas med 19 miljoner kronor.

Lotteriinspektionens nuvarande ramanslag är för närvarande cirka 51 miljoner kronor.

Regeringens förslag på förändringar i budgeten regeringens proposition 2017/18:99, klicka här!