Publicerad: 2017-12-21

Den 21 december fattade regeringen beslut om att skicka förslag till en ny spellag på remiss till lagrådet. Lagförslaget har också skickats till EU för notifiering (prövning av lagens förenlighet med EU-rätten). Efter lagrådets granskning kommer regeringen att ta fram en proposition för behandling i Riksdagen senare i vår. Regeringen kommer också ta fram förordningar (som kompletterar lagen) och Lotteriinspektionen har redan tagit fram förslag till föreskrifter från myndigheten (som kompletterar både lag och förordning).

Regeringens förslag till ny spellag i en sammanfattning i PDF, klicka här!

Hela lagförslaget som nu notifierats till EU i Wordformat, klicka här!

Läs mer på Regeringens webbplats, klicka här!

Government proposes new gambling act and new gambling tax act, Press release in English.