Publicerad: 2020-11-10

Regeringen föreslår, med anledning av covid-19, förlängd giltighetstid för förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder. Förslaget har skickats ut på remiss. De skärpta kraven ska enligt förslaget fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen:

  • Insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Nuvarande tillfälliga förordning upphör att gälla vid utgången av år 2020. Remissvaren på nya förslaget ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 23 november 2020.

Pressmeddelande från Regeringen om nya förslaget.