Publicerad: 2021-04-09

Regeringen föreslår förlängda åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19. De skärpta kraven ska enligt förslaget fortsätta att gälla till den 14 november 2021. Förslaget har skickats ut på remiss. 

Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen:

  • Insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor. 

Nuvarande tillfälliga förordning upphör att gälla vid utgången av juni 2021. Remissvaren på nya förslaget ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 3 maj 2021. 

Pressmeddelande från Regeringen om nya förslaget.