Publicerad: 2020-11-30

Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.

- Vi är mycket positiva till att regeringen tillsatt en utredning för att stärka arbetet mot två viktiga områden, olicensierat spel och matchfixning. De verktyg myndigheten har i dag för att motverka olagligt spel är inte tillräckliga vilket vi tidigare rapporterat till regeringen i rapporterna "Utvecklingen på spelmarknaden och vidtagna åtgärder med anledning av det nya coronaviruset Fi2020/01922/OU", säger Spelinspektionens generaldirektör, Camilla Rosenberg.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringen.se