Publicerad: 2024-03-22

I regeringsuppdrag Fi2023/03186 ska Spelinspektionen analysera och beskriva riskerna för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Finns det behov ska Spelinspektionen ta fram förslag för att motverka sådana risker samt analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen.

I uppdraget ingår även att se på om spelkonton bör omfattas av det så kallade konto-och värdefackssystemet samt se på eventuella effekter av att spelkonton läggs till i systemet. Regeringsuppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2024.

Av uppdraget framgår även att Spelinspektionen senast den 15 mars 2024 ska redovisa en beräkning av kostnaderna för att utöka konto- och värdefackssystemet till att omfatta spelkonton. Uppgifterna till beräkningen ska inhämtas från Skatteverket och utgångspunkten för beräkningen ska vara att utvidgningen kan ske på ett konstadseffektivt sätt. Spelinspektionen har den 7 mars 2024 redovisat denna beräkning till Finansdepartementet.

Konto- och värdefackssystemet

Det är viktigt att myndigheter snabbt kan fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Konto- och värdefackssystemet infördes i syfte att effektivisera myndigheternas tillgång till dessa uppgifter. Skatteverket tillhandahåller en teknisk plattform benämnd Mekanismen som, i dagsläget, ger anslutna myndigheter möjlighet att direkt och omedelbart få information om konton och värdefack hos kreditinstitut och värdepappersföretag.