Publicerad: 2024-05-02

Den 4 maj 2023 gav regeringen Spelinspektionen och Finansinspektionen (FI) i uppdrag att inom ramen för sin samverkan se över hur samarbetet mellan myndigheterna kan stärkas:

  • för att motverka olaglig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt
  • förebygga och förhindra penningtvätt.

Myndigheterna fick i uppdrag att bland annat analysera hur de, utifrån mandat och ekonomiska förutsättningar, kan utveckla sitt samarbete för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling till och från olagliga spelverksamheter.