Publicerad: 2017-11-20

Förslaget till nya föreskrifter görs mot bakgrund av spellicensutredningens förslag till ny spellag, SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.

Synpunkter på förslagen lämnas till Lotteriinspektionen senast den 13 december 2017. Ange diarienummer 17Li2702.

Ta del av remiss:

Föreskrifter vid en licensmarknad.pdf

Konsekvensutredning - föreskrifter vid en licensmarknad.pdf