Publicerad: 2017-10-31

Förslag om tekniska föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet.

Förslaget till nya föreskrifter görs mot bakgrund av spellicensutredningens förslag till ny spellag, SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.

Remisstid till 23 november 2017.

Ta del av remiss:

Remissutskick Tekniska föreskrifter och allmänna råd.pdf

Remissutskick Konsekvensutredning tekniska föreskrift och allmänna råd.pdf