Publicerad: 2023-04-04

Dragningar utanför spelsystemet omfattas i dag av villkor i licensbesluten om hur dessa dragningar ska gå till. Dragningar utanför spelsystem saknar en generell reglering till skillnaden från dragningar som sker i ett spelsystem som regleras i Spelinspektionens tekniska föreskrifter SIFS 2022:3.

För att uppnå ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelet behövs, i likhet med dragningar som sker i ett spelsystem, regler som utgör en miniminivå för säkerheten i dragningar utanför ett spelsystem.

Den föreslagna regleringen ställer minimikrav för dragningar utanför spelsystem. Kraven ställs i relation till identifierade risker och därför är det viktigt att kraven är proportionella mot bakgrund av lotteriets omsättning och högsta vinstvärde.

Licenshavaren som har omsättning över 30 miljoner kronor per år och har vinstvärdet över ett prisbasbelopp måste använda en oberoende observatör, annars gäller krav på en observatör. Föreslagna förskrifter och allmänna råd innehåller även krav på dragningsrutiner, vilka som ska medverka vid dragningar, dokumentationskrav och liknande krav.

Skriftliga synpunkter på förslagen 

Skicka synpunkter till registrator@spelinspektionen.se
senast den 4 maj 2023, ange diarienummer 22Si2516. Vi ser gärna att synpunkterna skickas in i Word-format.

Frågor om remiss

Frågor skickas i första hand till registrator@spelinspektionen.se

eller till olga.rosenqvist@spelinspektionen.se

Remissdokument