Publicerad: 2018-06-08

Sveriges riksdag röstade den 7 juni igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad.

Beslut

Nytt licenssystem införs på spelmarknaden.

Alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2019.

Kulturutskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa lagtekniska justeringar. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-omreglerad-spelmarknad_H501KrU8

Förslaget till ny spellag (2018:000), kommer justeras utifrån Kulturutskottets förslag.