Publicerad: 2023-11-23

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Spelinspektionens tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2024.

Spelinspektionens tillsyn är avgörande för att målet ska uppnås. Samtidigt har myndighetens förutsättningar att bedriva tillsyn förändrats av omregleringen av spelmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden är effektiv.

Mer information om granskningen riksrevisionen.se