Publicerad: 2023-08-21

Spelinspektionens tillsyn är avgörande för att målet ska uppnås. Samtidigt har myndighetens förutsättningar att bedriva tillsyn förändrats av omregleringen av spelmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden är effektiv.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på riksrevisionen.se