Publicerad: 2022-11-18

EU-kommissionen har höjt sin riskvärdering för penningtvätt och terroristfinansiering av kommersiellt onlinespel och vadhållning till högsta nivå, nivå 4.

Orsaken till detta är avsaknaden av personliga möten med spelaren i kombination med komplexa och stora volymer av transaktioner och finansiella flöden.

EU-kommissionen riskbedömning består av två dokument, en rapport och ett detaljerat arbetsdokument. Dessa utgör tillsammans en omfattande kartläggning av riskerna inom alla relevanta områden samt rekommendationer för att motverka dem.

Dokumenten finns på kommissionens hemsida.