Publicerad: 2024-02-15

Den 14 februari deltog generaldirektör Camilla Rosenberg och penningtvättutredare Lena Hjelm då regeringen bjöd in till rundabordssamtal om penningtvättstillsyn. Samtalet hölls under ledning av finansmarknadsminister Niklas Wykman tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och civilminister Erik Slottner.

Att bekämpa brottslighet är en prioriterad fråga för regeringen. Kriminellas brottsvinster ska inte kunna tvättas vita för att användas i den legala ekonomin. Tillsynsorganen har ett ansvar att se till att verksamhetsutövarna (licens-/tillståndshavarna i Spelinspektionens fall) fullgör sitt ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

I mötet deltog representanter för Advokatsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Länsstyrelsen (Skåne, Stockholm, Västra Götaland) Revisorsinspektionen och Spelinspektionen