Publicerad: 2023-06-20

Det svenska systemet för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilar på två olika delar, den förebyggande delen och den brottsbekämpande delen. Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar på liknande sätt runt om i världen. FATF, Financial Action Task Force, är den tongivande globala organisationen på området.

Läs mer och se filmen om det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.