Publicerad: 2019-06-11

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. Spelinspektionen är en av de 16 myndigheter som tillsammans med Sveriges advokatsamfund bildar funktionen. Polismyndigheten har det samlade ansvaret.

Samordningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att:

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt sammanställa nationella riskbedömningar
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Spelbolag omfattas av penningtvättslagen

Spelinspektionen ska arbeta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism inom spelsektorn. Ett spelbolag skulle kunna användas som brottsverktyg. Därför är det, i vår licensgivning, viktigt att ta reda på vilka som är de verkliga huvudmännen i det spelbolag som innehar eller söker licens. Ett spelbolag måste även ha god kundkännedom för att på så sätt motverka att spelverksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

- Vi upphandlar just nu en tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild. Genom att konstruera komplicerade och gränsöverskridande strukturer med juridiska personer i olika jurisdiktioner kan man dölja de verkliga huvudmännen och pengarnas ursprung, säger Fredrik Lindquist som arbetar med tillsyn och penningtvättsfrågor på Spelinspektionen.

Läs mer om samarbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i rapporten från Samordningsfunktionen.