Publicerad: 2015-11-27

Sverige har skrivit på en överenskommelse (memorandum of understanding, MoU) mellan EU:s medlemsstaters spelmyndigheter.

Sverige har genom Lotteriinspektionens generaldirektör, Håkan Hallstedt, skrivit på en överenskommelse (memorandum of understanding, MoU) mellan EU:s medlemsstaters spelmyndigheter. Överenskommelsen är ytterligare ett steg mot en sund och säker spelmarknad inom EU.

Överenskommelsen behandlar fyra huvudområden: (a) ett ordnat utbyte av information om speloperatörer, (b) skyddet av konsumenten, skyddet av minderåriga och att  säkerställa integriteten i allt spel om pengar. (c) Vidare ska onödig administration minimeras, samt till sist (d) utbyte av bästa praxis och erfarenheter kring spelarskydd, tekniska verktyg för effektiv tillsyn och spelansvarsåtgärder.

”Jag ser positivt på denna överenskommelse då den stimulerar de europeiska myndigheterna att utvecklas mot mer enhetliga bedömningar. Trots olika nationella regelverk har myndigheterna gemensamma mål. Dessa mål blir nu enklare att uppnå” säger Håkan Hallstedt, generaldirektör på Lotteriinspektionen.