Publicerad: 2019-07-04

Senast den 20 juli ska de som har fått licens enligt spellagen och omfattas av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar ska skicka in uppgifter enligt 21 § LIFS 2018:2 senast den 20 juli 2019.

De efterfrågade uppgifterna ska helst skickas in som en excelfil och uppgiften enligt 21 § punkt 13 ska anges i svenska kronor.

Enligt 21 § punkt 5 ska licenshavaren ange antalet genomförda självtester. Enligt 10 § samma föreskrift är ett allmänt vedertaget självtest Stödlinjens självtest som licenshavaren kan länka till. Spelinspektionen har förstått att de licenshavare som har en länk till stödlinjens självtest inte kan få kännedom om antalet genomförda tester. Dessa licenshavare kan därför istället rapportera hur många som har använt sig av länken.

Skicka in uppgifter och märk med diarienummer (licensnummer)

Handlingarna ska sändas till registrator@spelinspektionen.se eller till Spelinspektionen, Box 199 645 23 Strängnäs.

Det ska framgå vilket eller vilka diarienummer (licensnummer) som den inskickade rapporteringen avser.