Publicerad: 2020-12-21

Enligt spellagen får bara personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige registreras för onlinespel. Spelinspektionen har i sin tillsyn funnit att Skill On Net har brister i sina rutiner för bedömning av om en spelare kan anses stadigvarande vistas i Sverige. Därför föreläggs Skill On Net att införa rutiner som rättar till bristerna.

Skill On Net ska senast den 1 mars 2021 lämna in en redovisning till Spelinspektionen där de redogör för hur de säkerställer att den som registrerar sig för spel ska anses stadigvarande vistas i Sverige.

Ta del av föreläggandet om rättelse avseende identifiering av spelare