Publicerad: 2020-03-04

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 24,8 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) under 2019. Under det fjärde kvartalet omsattes 6,7 miljarder kronor. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt.

I slutet av kvartal 4 var drygt 48 000 avstängda via Spelpaus.se. Det är en ökning med 16 procent jämfört med föregående kvartal. I början av mars 2020 hade antalet ökat till drygt 49 000 personer.

96 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i mars 2020 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 70 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. Det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattar att det under kvartal 4 år 2019 spelades för mellan 580 – 690 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet. Den uppskattade siffran för helåret 2019 är enligt H2 Gambling Capital 1,8 – 2,2 miljarder kronor.

Spelmarknaden kvartal 1 - 4 2019

Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster), i miljoner kronor.

2019

jan-
mars

2019

april-
juni

2019

juli-
sept

2019

okt-
dec

2019

Helår

Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino), vadhållning och spel på fartyg i internationell trafik. 3 400 3 486 3 488 3 653 14 027
Statligt lotteri och värdeautomatspel (Vegas) 1 420 1 413 1 368 1 713 5 913
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 234 245 245 251 975
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 838 925 740 910 3 413
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 58 58 59 58 234
Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino) 47 54 62 66 229
Summa aktörer med svensk licens 5 997 6 111 5 962 6 652 24 790


Källa: Skatteverket och Spelinspektionen.
Uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.

Svårt att fastställa hur omsättningen har förändrats 2019 jämfört med 2018

Utifrån tillgängliga uppgifter ser det ut som att omsättningen på den svenska spelmarknaden skulle ha ökat markant under 2019. Sannolikt kan det förklaras med att tidigare uppskattningar av omsättningen hos aktörer utan tillstånd innan omregleringen varit för låga.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0152-650 171, 0765-330 171, magnus.granlund@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, tel. 0152-650 174, 0765-330 174,
my.hamren@spelinspektionen.se