Publicerad: 2022-12-19

Reservera datumet 21 mars i din kalender då Spelinspektionen anordnar ett branschseminarium i Stockholm. Inför nästa årsskifte kommer huvuddelen av de licenser som gavs i samband med omregleringen att behöva förnyas.

Vi kommer den 21 mars att ge både en tillbakablick och en nulägesbild av hur vårt arbete och spelmarknaden har utvecklats sedan omregleringens start.

Mer information kommer.