Publicerad: 2023-10-13

Spelinspektionen har besökt Sportradar, som arbetar med att samla in och analyserar sportdata, för en presentation av deras tjänst. Sportradar visade även på trenderna gällande matchfixning, globalt och i Sverige.

Spelinspektionen besökte även Storbritanniens spelmyndighet (Gambling Commission) för att utbyta erfarenheter om reglering av spel med ett särskilt fokus på arbetet mot matchfixning. Gambling Commission redogjorde för arbetet i deras nationella plattform där man arbetar med analys och delning av information om misstänkt matchfixning mellan olika utpekade intressenter. Vid besöket diskuterades även arbetet mot det olagliga spelet och vikten av att vi som myndigheter har en fortsatt tät dialog för att motverka det. Dialog fördes också om de förändringar som Gambling Commission nu genomför som en del av översynen av deras spelreglering där Spelinspektionen redogjorde för Sveriges erfarenheter kring spelansvar och obligatoriska insättningsgränser.

- Att på detta sätt utbyta erfarenheter med myndigheter i andra länder är en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en sund och säker spelmarknad, säger Patrik Gustavsson, chef för den operativa avdelningen på Spelinspektionen.

Personer framför Gambling Commissions logotype

Från vänster: Fredrik Lindquist, Patrik Gustavsson, Samuel Wahlberg och Daniel Bergman från Spelinspektionen och Kirsty Anton och Jamie Wall från Gambling Commision.