Publicerad: 2023-12-12

Spelinspektionen bjöd dagen före Lucia in branschorganisationerna SPER och BOS för en diskussion om hur alla parter gemensamt kan arbeta effektivt för att minska attraktiviteten hos olagligt spel.

- Spelinspektionen har en rad nya verktyg till förfogande för att stänga det olagliga spelet i Sverige ute. Det finns trots det ytterligare effektiviseringsmöjligheter i arbetet och vi välkomnar som alltid branschens input i en pågående dialog i en mycket viktig fråga. Allt för att säkerställa en sund och säker svensk spelmarknad med högt konsumentskydd, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.

För att ytterligare stärka den licensierade spelmarknaden i det gemensamma målet att minska det olicensierade spelet, genomfördes ett möte för dialog.

Spelinspektionen presenterade gällande regelverk och en översikt av de insatser och initiativ som myndigheten arbetar med för att motverka olagligt spel sedan en lång tid tillbaka.

Dialog i olika frågeställningar i syfte att motverka olagligt spel ledde till öppna diskussioner och förslag till förbättringar och effektiviseringar.

- SPER uppskattar diskussioner mellan branschen och Spelinspektionen i den så viktiga frågan som spelande på olicensierade bolag. Samverkan mellan berörda myndigheter och branschen är nödvändig för att licenssystemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för SPER.

Hon får medhåll av Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS:

- Spelindustrin och Spelinspektionen har ett gemensamt intresse att mota bort det olicensierade spelandet från Sverige. Ska vi lyckas med det kan vi inte sitta var och en på vår egen kammare, utan då måste vi samla våra styrkor. En sådan här dag bidrar på ett handfast sätt till det, säger Gustaf Hoffstedt.

Personer som sitter i ett mötesrum och tittar på en presentation.