Publicerad: 2019-12-13

Nästa vecka går Spelinspektionen ut med en bred rikstäckande kampanj i syfte att öka kännedomen om myndigheten och lagstiftningen kring spel. Kampanjen är myndighetens första sedan den stora omregleringen av spelmarknaden och namnbytet från Lotteriinspektionen i början av året.

Reklamtavla med budskapet: Vi håller koll på spelbranschen, därför heter vi som vi gör

– Genom att berätta att Spelinspektionen finns, vad vi gör och framförallt varför, hoppas vi kunna göra marknaden tryggare för alla som spelar, säger Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen.

Det är snart ett år sedan den nya spellagen trädde i kraft, vilken innebär att spelbolag måste ha en svensk licens för att få bedriva spelverksamhet i Sverige. Att Spelinspektionen finns och ansvarar för tillsynen är dock fortfarande relativt okänt bland allmänheten.

– Licensen är en trygghetsstämpel. Det är Spelinspektionen som utfärdar licenserna och ansvarar för att syna bolagen som har licens för att säkerställa att de lever upp till det svenska regelverket. Vi vill att de som spelar ska känna till vad som gäller, så att de kan välja bolag med svensk licens, säger Anders Sims.

Kraven för licens är höga och konsumentskyddet är extra viktigt. Spelare måste kunna sätta egna begränsningar, både ekonomiska och tidsmässiga, och spelbolagen får inte vara vilseledande eller påträngande i sin kommunikation. Spelbolagen måste också länka till Spelpaus.se, Spelinspektionens tjänst där den som önskar kan stänga av sig själv från spel under en kortare eller längre period. I dag är över 46 000 personer avstängda.

Spelinspektionens kampanj går upp brett över hela landet under två veckor i slutet av december och början av januari och kommer att synas utomhus, i print och i digitala kanaler. Kampanjbudgeten är på 2,5 miljoner kronor, vilket är förhållandevis lite jämfört med spelbolagens reklaminvesteringar. Men kampanjen går under mellandagarna då priset är betydligt lägre än vanligt.

Detta är den första delen i en långsiktig satsning för att öka kännedomen om Spelinspektionens uppdrag samt motverka spelproblem och öka andelen som spelar hos spelbolag med svensk licens.

Ytterligare information

Anders Sims, kommunikationschef, 0765-330 167 anders.sims@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, 0765-330 174 my.hamren@spelinspektionen.se

Tre bilder med olika budskap

Exempel på utomhusreklam

Exempelbild utomhus 1, budskap  

Exempelbild utomhus 2, budskap

Exempelbild utomhus 3, budskap

Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.