Publicerad: 2019-03-15

När den nya spellagen trädde ikraft den 1 januari 2019 fick Konsumentverket och Spelinspektionen gemensamt ansvar för tillsynen av licenshavarnas marknadsföring.

För att skapa tydlighet och uppnå ett samarbete kring en effektiv tillsyn har myndigheterna enats om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.

Konsumentverkets primära ansvarsområden:

  • Måttfull marknadsföring
  • Direktreklam vid avstängning från spel
  • Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje
  • Reklamprislotterier

Spelinspektionens primära ansvarsområden:

  • Informationsskyldighet om spel
  • Bonuserbjudanden
  • Sponsring

I överenskommelsen mellan de båda myndigheterna formaliseras också formerna för informationsutbyte och samråd. Dokumentet finns att läsa i sin helhet här.

Myndigheterna arbetar sedan en tid i enlighet med innehållet i överenskommelsen, men Spelinspektionens chef för den operativa avdelningen Patrik Gustavsson ser formaliseringen som ett viktigt steg framåt i samarbetet.

- Den tydlighet vi uppnår med överenskommelsen gagnar tillsynen i och med att vi försäkrar oss om att viktiga frågor inte hamnar mellan stolarna.

Enligt Konsumentverkets enhetschef Andreas Prochazka innebär överenskommelsen en extra trygghet för konsumenten.

- Oavsett om konsumenterna vänder sig till Konsumentverket eller Spelinspektionen med tips eller anmälan så vet de att ärendet hamnar rätt.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Prochazka, enhetschef, Konsumentverket
054-194028
Andreas.prochazka@konsumentverket.se

Anders Sims, kommunikationschef, Spelinspektionen
0152-650 167, 0765-330 167
anders.sims@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, Spelinspektionen
0152-650 174, 0765-330 174
my.hamren@spelinspektionen.se