Publicerad: 2024-06-12

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 22 maj 2024 dom i målet mellan Zimpler AB och Spelinspektionen, avseende främjande av olagligt spel. Förvaltningsrätten upphävde Spelinspektionens beslut.

Spelinspektionen delar inte förvaltningsrättens bedömning och överklagar därför domen till Kammarrätten i Jönköping. Till skillnad mot förvaltningsrätten menar Spelinspektionen att Zimpler ABs betalningsförmedlingstjänst medför att spelen i fråga riktar sig till Sverige. Genom att tillhandahålla sin betaltjänst har Zimpler AB främjat olagligt spel.

Spelinspektionens överklagande - Zimpler AB, PDF.

Beslut: Zimpler AB, främjande av olagligt spel.