Publicerad: 2019-10-30

I ett beslut i november 2018 konstaterade Spelinspektionen att Casino Cosmopol gjort sig skyldigt till allvarliga och systematiska överträdelser av penningtvättregelverket. Spelinspektionen fastställde sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor. Genom en dom den 11 oktober 2019 ändrade förvaltningsrätten Spelinspektionens beslut och sänkte sanktionsavgiften till 3 miljoner kronor. Detta trots att förvaltningsrätten delade Spelinspektionens bedömning om att bolaget gjort sig skyldigt till allvarliga och systematiska överträdelser av regelverket.

Spelinspektionen anser inte att sänkningen är motiverad. Det går inte heller av förvaltningsrättens dom utläsa varför domstolen valt att sänka sanktionsavgiften. Myndigheten har därför valt att överklaga domen till Kammarrätten i Jönköping.