Publicerad: 2022-02-24

Den 22 februari meddelade Finansinspektionen en varning med sanktionsavgift till Trustly Group för överträdelse av penningtvättsregelverket.

Spelinspektionen ser positivt på Finansinspektionens tillsyn av betaltjänstförmedlaren Trustly Group och följer noga utvecklingen hos de betaltjänstförmedlare som tillhandahåller sina tjänster till spelbolag med svensk licens. Spelinspektionen kommer att analysera Finansinspektionens beslut och se om det finns delar i beslutet vi bör beakta i vår fortsatta utveckling av vägledning till de licensierade spelbolagen och i vår egen tillsyn.

- Det är i allmänhet viktigt att sådana aktörer arbetar riskbaserat och efterlever penningtvättsregelverket. Trustly har en särskild exponering mot spelbranschen och genom sitt unika övergripande perspektiv kan bolaget se sina kunders samlade transaktioner till olika spelbolag, kommenterar Robert Larsson, enhetschef på Spelinspektionen.

Spelinspektionen har i sin bedömning avseende spelsektorn bedömt risken för att branschen utnyttjas för penningtvätt som hög, en bedömning som delas nationellt av Samordningsfunktionen mot penningtvätt där Spelinspektionen ingår. Det är framför allt den höga omsättningstakten och det stora antalet transaktioner som ligger till grund för den bedömningen och här fyller betalningsförmedlaren en viktig funktion som grindvakt.

Finansinspektionens beslut avseende Trustly Group.