Publicerad: 2023-01-03

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. 

Spelinspektionens regleringsbrev för 2023 på ESV.se