Publicerad: 2021-04-22

Spelinspektionen ser positivt på att Jämlikhetskommissionen i sitt betänkande belyser sambandet mellan risker för överdrivet spelande och möjligheterna att nå ökad ekonomisk jämlikhet.

Spelinspektionens remissvar över SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet.