Publicerad: 2021-09-30

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter (dnr Ju2021-03087)

Spelinspektionen är positiv till stärkandet av konsumentskyddet och främjandet av ansvarsfulla metoder vid kreditgivning. Ett stärkt konsumentskydd vid kreditgivning, särskilt en stärkt och utvidgad kreditprövning, kan bidra till en minskning av spel om pengar på kredit och på så sätt främja skyddet för spelare med ett problematiskt spelbeteende. Spelinspektionen har med utgångspunkt i de intressen inspektionen har att bevaka inte några synpunkter i övrigt på förslagen.

Spelinspektionens remissvar på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter (dnr Ju2021-03087)