Publicerad: 2021-09-23

Spelinspektionen har den 20 september 2021 beslutat om remissvar avseende promemorian särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter (Fi2021/02357).

Remissvar på promemoria (Fi2021/02357) PDF