Publicerad: 2021-04-22

Spelinspektionen anser att det är rimligt att giltighetstiden förlängs. Skrivningarna om vad som gäller för licenshavare som har licens för både kommersiellt onlinespel och vadhållning bör förtydligas i promemorian och kompletteras.

Spelinspektionens remissvar över Fi2021/01546 Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19