Publicerad: 2024-05-21

Spelinspektionen tillstyrker utredningens förslag om ett nytt förbud mot spel på kredit. Vad gäller de redovisade konsekvenserna av förslaget, saknas en analys av hur allmännyttiga lotterier som säljer lotter digitalt påverkas av förbudet mot att betalning sker med kreditkort. Spelinspektionen vill vidare lyfta en eventuell otydlighet vad gäller det föreslagna kreditförbudets räckvidd.

Läs hela Spelinspektionens svar på promemorian i PDF, öppnas i nytt fönster.