Publicerad: 2023-11-03

I SOU 2023:38 föreslås en rad åtgärder som ska motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Ett av förslagen gäller en utvidgning av kreditförbudet i spellagen (2018:1138) och innebär att det ska vara förbjudet för en licenshavare eller ett spelombud att främja möjligheterna för någon annan att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel. 

Ett annat förslag gäller införandet av ett system för skuld- och kreditregister (Skri-register) för att få en mer heltäckande bild av en konsuments skulder.