Publicerad: 2023-12-19

I SOU 2023:69 presenteras flera förslag som har till syfte att öka informationsdelningen till brottsbekämpande myndigheter. Det föreslås bland annat att alla myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut kontaktuppgifter till enskilda vid förfrågan från de brottsbekämpande myndigheterna.

För vissa statliga myndigheter (Spelinspektionen är inte inkluderad) föreslås även en utökad uppgiftsskyldighet för uppgifter som behövs i den brottsbekämpande verksamheten. Denna uppgiftsskyldighet gäller både på begäran av de brottsbekämpande myndigheterna och utan en föregående begäran.